Bedrijfshistorie

Juresta werd in 1990 opgericht door Kees Post, algemeen directeur. In deze tijd stond professioneel incasseren nog in de kinderschoenen. Inmiddels is er veel veranderd. Juridische zaken en in het bijzonder incasseren zijn belangrijke bedrijfsactiviteiten geworden. Ook Juresta heeft daarin een belangrijke bijdrage geleverd met de introductie van haar incasso-overeenkomst. Hoe? Door de incasso-advocaat centraal te stellen in de behandeling van de incasso-opdrachten. Een formule die zo succesvol bleek, dat wij nu bijna 25 jaar later nog dezelfde werkwijze hanteren.

Een jaar later heeft Juresta creditmanagement haar dienstverlening uitgebreid met het vervaardigen van algemene voorwaarden voor het MKB. In 1991 is gestart met het opbouwen van een database met meer dan 75 branchegerichte algemene voorwaarden. De juristen van onze afdeling Juridische zaken beheren deze database door jaarlijks te toetsen op actualiteit, wet- en regelgeving en bijvoorbeeld jurisprudentie. Juresta mag zich specialist noemen op het gebied van algemene voorwaarden en overeenkomsten.

In 1997 bleek dat het bedrijfsleven in toenemende mate behoefte had aan professionele juridische ondersteuning. Juresta legalmanagement introduceerde haar advocaten- overeenkomst. Een vernieuwende dienst op de juridische markt. Kwalitatieve advocatuur voor de ondernemer tegen een gereduceerd tarief. De advocatenovereenkomst lokte destijds stevige reacties uit vanuit de conventionele advocatuur. Maar deze drempel- en kostenverlagende oplossing voor ondernemers wordt tot op de dag van vandaag zeer gewaardeerd.

Door de groei van het klantenbestand werd uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk. In 2000 betrok Juresta daarom een centraal gelegen kantoorpand in Apeldoorn. Dit maakte dat voldoende personele groei mogelijk was en daardoor ontstond tevens kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Behoud en versterking van de marktpositie golden als belangrijke peilers van beleid.

Juresta is er trots op dat zij na bijna 25 jaar nog steeds een succesvolle incassoformule, in ongewijzigde vorm, aanbiedt. Zowel de incasso- als de advocatenovereenkomst hebben een stevige positie in onze branche en het bedrijfsleven verworven. Op dit moment investeert Juresta volop in haar klanten, in de samenwerking met advocatenkantoren en verregaande automatisering om u ook de komende jaren in optimale vorm van dienst te kunnen zijn. Juresta houdt vast aan de door haar ontwikkelde overeenkomsten, maar verbetert haar dienstverlening en service doorlopend.

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website laat u bepaalde gegevens achter. Daarnaast verzamelen en verwerken wij gegevens indien u gebruik maakt van onze dienstverlening. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij hechten veel waarde aan het aspect privacy en informeren u graag nader. Lees meer over dit onderwerp in onze privacy- en cookieverklaring.