Kosten incassoprocedure buitenland

Bij de behandeling van een incassprocedure dient u rekening te houden met kosten die wel verhaalbaar zijn en kosten die niet verhaalbaar zijn op uw debiteur. 

In de buitengerechtelijke fase bestaat de vordering op uw debiteur uit: Bij een gerechtelijke procedure kunt u daarnaast onderstaande kosten tegenkomen:

De vertragingsrente, de buitengerechtelijke kosten en de kosten in de gerechtelijke procedure proberen wij, binnen de kaders van het toepasselijke recht, op uw debiteur te verhalen. Bij het kiezen van de strategie informeert uw behandelaar u vooraf over mogelijke (bijkomende) kosten.

Daarnaast dient u rekening te houden met het honorarium van Juresta (zgn. incassoprovisie). Dit is niet verhaalbaar op uw debiteur. Het honorarium wordt berekend over het totaalbedrag van de geïncasseerde gelden.

De jaarlijkse bijdrage voor de incasso-overeenkomst buitenland bedraagt € 365,00.

Op basis van de incasso-overeenkomst buitenland kunt u onbeperkt vorderingen indienen met een minimumbedrag van € 680,00.

Vraag meer informatie aan maak vrijblijvend een afspraak voor onze internationale incassomogelijkheden.

Vrijblijvend meer informatie

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website laat u bepaalde gegevens achter. Daarnaast verzamelen en verwerken wij gegevens indien u gebruik maakt van onze dienstverlening. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij hechten veel waarde aan het aspect privacy en informeren u graag nader. Lees meer over dit onderwerp in onze privacy- en cookieverklaring.