Effectief incasseren met advocaten

Zodra het intakeproces is afgerond wordt na uw akkoord, het dossier voor de inhoudelijke behandeling aan een van onze advocaten overgedragen. De inbehandelingname wordt rechtstreeks aan u bevestigd door de behandelende advocaat. De advocaat behandelt uw zaak vanaf het begin tot het eind. Het buitengerechtelijke alsook het gerechtelijke traject wordt onder de werking van de incasso-overeenkomst afgehandeld.

Strategiebepaling

Direct na ontvangst van het dossier zal de advocaat uw debiteur schriftelijk tot betaling van uw vordering sommeren. Wanneer betaling niet direct volgt zal de advocaat contact opnemen met uw debiteur en de situatie in kaart brengen. Aan de hand van zijn bevindingen ontvangt u een advies voor de verdere behandeling van uw incasso-opdracht. Uiteraard zijn dan meerdere opties mogelijk. Bijvoorbeeld kan worden gekozen voor een betalingsregeling of een rechtsmaatregel. Soms wordt om te beginnen geadviseerd om verhaalsinformatie via Juresta in te winnen. De advocaat kijkt niet alleen naar de manier van procederen, maar ook naar noodzakelijke bijkomende maatregelen en natuurlijk naar de mogelijke gevolgen. Lees verder over de behandeling van incasso-opdrachten in de gerechtelijke fase.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan of maak een afspraak voor advies op maat.

Vrijblijvend meer informatie

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website laat u bepaalde gegevens achter. Daarnaast verzamelen en verwerken wij gegevens indien u gebruik maakt van onze dienstverlening. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij hechten veel waarde aan het aspect privacy en informeren u graag nader. Lees meer over dit onderwerp in onze privacy- en cookieverklaring.