Kosten behandeling van uw incasso-opdracht

Bij de behandeling van de incassoprocedure dient u rekening te houden met kosten die wel verhaalbaar zijn en kosten die niet verhaalbaar zijn op uw debiteur.

In de buitengerechtelijke fase bestaat de vordering op uw debiteur uit: Bij een gerechtelijke procedure kunt u daarnaast onderstaande kosten tegenkomen:

De vertragingsrente, buitengerechtelijke kosten en de kosten in de gerechtelijke procedure proberen wij, binnen de kaders van het Nederlands recht, op uw debiteur te verhalen. Uw behandelaar informeert u vooraf over mogelijk (bijkomende) kosten.

Daarnaast dient u rekening te houden met het honorarium (zgn. incassoprovisie) van Juresta. Dit is niet verhaalbaar op uw debiteur. Het honorarium van Juresta is het loon voor de werkzaamheden die Juresta danwel uw advocaat verricht.

De jaarlijkse bijdrage voor de incasso-overeenkomst bedraagt € 365,00. Hiervoor kunt u onbeperkt vorderingen indienen, ontvangt u regelmatig ondernemersnieuws, kunt u gebruikmaken van aanbiedingen op maat en nodigen wij u (of uw medewerkers) uit voor ondernemersgerichte workshops.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan of maak een afspraak voor advies op maat.

Vrijblijvend meer informatie

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website laat u bepaalde gegevens achter. Daarnaast verzamelen en verwerken wij gegevens indien u gebruik maakt van onze dienstverlening. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij hechten veel waarde aan het aspect privacy en informeren u graag nader. Lees meer over dit onderwerp in onze privacy- en cookieverklaring.