Disclaimer

Informatie op deze website

Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers en gebruikers van onze website. Dit geldt ook voor de bronnen die wij raadplegen voor deze informatie. Echter, - onder meer - door de snelle juridische ontwikkelingen kan het voorkomen dat de vermelde informatie inmiddels achterhaald, onvolledig of onjuist is. Om die reden kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website en zijn wij niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van het bezoek aan/gebruik van (de informatie op) onze website. Heeft u vragen over de informatie op onze website? Neemt u dan persoonlijk contact op via telefoonnummer 055-5383000 of info@juresta.nl. Daarnaast kunt u gebruikmaken van het contactformulier op deze website.

Websites van derden

Op onze website kunnen op enig moment links zijn opgenomen naar websites van derden. Wij selecteren deze websites dan met zorg, maar zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de inhoud/kwaliteit van de op die websites aangeboden producten of diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen - van welke aard en omvang dan ook - die (kunnen) voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze websites en/of links.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten die rusten op/voortvloeien uit de op onze website aanwezige teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. behoren toe aan ons of eventuele derden, zoals de ontwerper van deze website. Deze teksten, foto’s, grafische voorstellingen e.d. mag u niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons/de rechthebbende kopiëren, gebruiken of openbaar maken buiten deze website. Indien u handelt in strijd met dit verbod, bent u aansprakelijk voor alle schade die wij/ de derde rechthebbenden hierdoor lijden en zullen wij juridische stappen ondernemen.

Eventuele wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de op/via de website aangeboden informatie - met inbegrip van deze disclaimer - zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Het is dus raadzaam om onze website/deze disclaimer regelmatig te raadplegen, indien u van eventuele wijzigingen op de hoogte wilt blijven.

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website laat u bepaalde gegevens achter. Daarnaast verzamelen en verwerken wij gegevens indien u gebruik maakt van onze dienstverlening. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij hechten veel waarde aan het aspect privacy en informeren u graag nader. Lees meer over dit onderwerp in onze privacy- en cookieverklaring.